MENU
Jawatan Keterangan Gred Kekosongan Tarikh Tutup Lampiran
Penolong Jurutera Syarat Lantikan:
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
a.)Warganegara Malaysia;
b.)Keutamaan diberi kepada pemohon lelaki;
c.)Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
d. i.   Sijil dalam bidang kejuruteraan awam yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan       atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji Permulaan pada Gred JA29 : RM1,549.00); atau
d. ii.   Diploma dalam bidang kejuruteraan awam yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 (Gaji Permulaan pada Gred JA29 : RM1,935.02)
e.)Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
JA29 1 8 Dis 2017
PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA Syarat Lantikan:
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
 
a.)Warganegara Malaysia;
b.)Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
c. i.)Sijil dalam bidang perancangan bandar dan wilayah yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.    
   (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1,549.00); atau
c. ii.)Diploma dalam bidang perancangan bandar dan wilayah yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1,935.02)
d.)Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
JA29 1 8 Dis 2017
PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN Syarat Lantikan:
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
 
a.)Warganegara Malaysia;
b.)Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
c.)Diploma dalam bidang kesihatan persekitaran yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred U29: RM1,797.00).
d.)Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
U29 1 8 Dis 2017