MENU
Jawatan Keterangan Gred Kekosongan Tarikh Tutup Lampiran
PENOLONG PEGAWAI TADBIR N29 (PELANCONGAN)  

BIL

JAWATAN &
GRED

KUMPULAN PERKHIDMATAN

 
JADUALGAJI

 JUMLAH KEKOSONGAN & TARAF JAWATAN

MINIMUM

MAKSIMUM

1.
 

Penolong Pegawai Tadbir
N29
(Pelancongan)

Pelaksana

RM1,493.00

RM5,672 .00

1 (Kontrak)

N29 1 5 Mei 2017