MENU

Pencapaian Piagam Pelanggan

(PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS PERBANDARAN JEMPOL BAGI OKTOBER TAHUN 2019.

BIL

URUSAN

TEMPOH

JUMLAH YANG DITERIMA

JUMLAH YANG DILAKSANA MENGIKUT SASARAN

JUMLAH TIDAK MENCAPAI SASARAN

PENCAPAIAN

(%)

ULASAN

1

Lesen Iklan

1 Jam

25

25

-

100

 

2

Lesen

Perniagaan Tidak

 Berisiko

1 Hari

15

15

-

100

 

3

Lesen Papan Iklan Luar

1 Hari

5

5

-

100

 

4

Lesen Penjaja

1 Minggu

36

36

-

100

 

5

Lesen Perniagaan Berisiko

1 Bulan

2

1

1

50

Dokumen tidak lengkap

6

Ulasan Pra Rundingan

 Kebenaran Merancang

2 Minggu

2

1

1

50

Dokumen tidak lengkap

7

Ulasan Permohonan Tanah

 Kerajaan

2 Minggu

-

-

-

-

 

8

Permohonan Semakan Zoning

 Dan RTD

1 Jam

1

1

-

100

 

9

Pembelian Pelan Pembangunan

 Kawasan

1 Jam

1

1

-

100

 

10

Pelan Sambungan dan

 Ubahsuai RumahTeres

2 Minggu

2

1

1

50

Dokumen tidak lengkap