MENU

Keputusan Mesyuarat Sebutharga Bil.13/2016  

Bil

No. Sebutharga / No. Rujukan Sebutharga

Tajuk Kerja

Nama Kontraktor / Pembekal / Syarikat

Harga Tawaran (RM)

1.

MDJL/SH/36/2016

NAIKTARAF, BINA BARU TANDAS SERTA KERJA YANG BAERKAITAN DI GELANGANG BOLA KERANJANG TAMAN ACBE, BAHAU, JEMPOL

BUMIROKA ENTERPRISE

RM 78,000.00

  Tarikh : 16 NOVEMBER 2016