MENU
Bil.
Aplikasi
Bilangan Transaksi (Jan - Jun 2014)
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jumlah
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
1
Sistem Cadangan, Aduan & Maklumbalas
9
100
7
100
4
100
8
100
9
100
9
100
46
2
Semakan penyata sewaan dan cetakan bil secara elektronik (e-sewa)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Semakan penyata, cetakan dan bayaran bil secara elektronik (e-Cukai)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Semakan penyata lesen dan cetakan bil (e-Lesen)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Semakan bayaran pembekal secara elektronik (e-pembekal)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
OSC Online
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
Jumlah
9
100
7
100
4
100
8
100
9
100
9
100
46