MENU
Bil.
Aplikasi
Bilangan Transaksi (Jan - Jun 2016)
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jumlah
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
1
Sistem Cadangan, Aduan & Maklumbalas
8
19
9
12
10
11
10
11
10
13
12
10
59
2
Semakan penyata sewaan dan cetakan bil secara elektronik (e-sewa)
5
11
15
20
10
11
8
9
5
6
14
11
57
3
Semakan penyata, cetakan dan bayaran bil secara elektronik (e-Cukai)
2
5
10
13
15
17
10
11
10
13
20
16
67
4
Semakan penyata lesen dan cetakan bil (e-Lesen)
8
19
13
18
15
17
15
17
10
13
25
21
86
5
Semakan bayaran pembekal secara elektronik (e-pembekal)
4
10
5
6
5
5
5
5
4
5
5
4
28
6
OSC Online
15
36
20
27
30
35
40
45
36
48
42
36
183
 
Jumlah
42
100
72
100
75
100
85 100 88 100 75 100
480